Thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

mưa cường độ nặng

27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Gió

2.5 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
UV

0

Nhiệt độ Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
26° / 26°

Thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau theo giờ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

wind
Gió
3.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

wind
Gió
5.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

wind
Gió
4.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau những ngày tới