Thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau

mưa cường độ nặng

25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
Gió

1.85 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thới Bình - Cà Mau

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
28° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thới Bình - Cà Mau
27° / 30°

Thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa rất nặng

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

10:00 am

27° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

wind
Gió
4.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

854.49

NH3

3.29

NO

0.01

NO2

7.63

O3

18.06

PM10

32.08

PM2.5

28.32

SO2

1.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thới Bình