Thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Độ ẩm

90%

Tầm nhìn tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
UV

0

Nhiệt độ Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
26° / 26°

Thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau theo giờ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau những ngày tới