Thời tiết Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
Gió

2.15 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
28° / 32°

Thời tiết Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
6.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

907.9

NH3

4.94

NO

0.01

NO2

18.34

O3

18.24

PM10

32.66

PM2.5

28.77

SO2

8.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cờ Đỏ