Thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phong Điền - Cần Thơ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
27° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ
26° / 26°

Thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ theo giờ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây rải rác

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1428.6

NH3

8.23

NO

6.65

NO2

24.68

O3

0.63

PM10

46.12

PM2.5

34.93

SO2

6.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền