Thời tiết Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 28°
Nhiệt độ tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
Gió

5.84 km/h

Điểm ngưng tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
Điểm ngưng

19°

Tia UV tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
UV

7.92

Nhiệt độ Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
29° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
27° / 29°

Thời tiết Quận Ninh Kiều - Cần Thơ theo giờ

1:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 28°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

3:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

4:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 66 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Quận Ninh Kiều - Cần Thơ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

wind
Gió
6.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

wind
Gió
4.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

wind
Gió
4.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ninh Kiều - Cần Thơ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ninh Kiều - Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Quận Ninh Kiều - Cần Thơ những ngày tới