Thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
31° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng
27° / 31°

Thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng theo giờ

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 64 %

mây thưa

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 57 %

mây thưa

12:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 53 %

mây thưa

1:00 pm

32° / 34°

weather

dewpoint 51 %

mây thưa

2:00 pm

32° / 34°

weather

dewpoint 51 %

mây rải rác

3:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 80 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 70 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 63 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

31° / 33°

weather

dewpoint 57 %

mây thưa

12:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 54 %

mây thưa

1:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 55 %

mây thưa

2:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

3:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

6:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1023 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

500.68

NH3

14.19

NO

0

NO2

9.68

O3

16.09

PM10

34.05

PM2.5

29.25

SO2

2.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lạc