Thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Độ ẩm

99%

Tầm nhìn tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Gió

0.72 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
23° / 24°

Thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng theo giờ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

12:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

1:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

7:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

7:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

6:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/31°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng những ngày tới