Thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
27° / 27°

Thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

wind
Gió
4.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

wind
Gió
5.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

wind
Gió
4.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

wind
Gió
6.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng những ngày tới