Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Độ ẩm

83%

Tầm nhìn tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
UV

0

Nhiệt độ Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
28° / 32°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng theo giờ

6:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

7:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

8:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

9:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây thưa

10:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

wind
Gió
4.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

wind
Gió
4.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

wind
Gió
9.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

wind
Gió
9.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng những ngày tới