Thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
UV

0

Nhiệt độ Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
20° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
23° / 24°

Thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk theo giờ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 30°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

5:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk những ngày tới

Lượng mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk những ngày tới