Thời tiết Huyện Krông Bông - Đắk Lắk

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
Tầm nhìn

9.573 km

Gió tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
Gió

2.3 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
UV

7.36

Nhiệt độ Huyện Krông Bông - Đắk Lắk

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
27° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
20° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Krông Bông - Đắk Lắk
24° / 25°

Thời tiết Huyện Krông Bông - Đắk Lắk theo giờ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 28°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Krông Bông - Đắk Lắk những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Bông - Đắk Lắk trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Bông - Đắk Lắk những ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Bông - Đắk Lắk những ngày tới