Thời tiết Huyện Krông Búk - Đắk Lắk

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
Điểm ngưng

20°

Tia UV tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
UV

0

Nhiệt độ Huyện Krông Búk - Đắk Lắk

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
28° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
21° / 22°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Krông Búk - Đắk Lắk
22° / 22°

Thời tiết Huyện Krông Búk - Đắk Lắk theo giờ

6:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 30°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

1:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

2:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 57 %

mây rải rác

3:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

10:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

11:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

12:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

1:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

2:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Krông Búk - Đắk Lắk những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Búk - Đắk Lắk trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Búk - Đắk Lắk những ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Búk - Đắk Lắk những ngày tới