Thời tiết Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
Độ ẩm

61%

Tầm nhìn tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
UV

0

Nhiệt độ Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk
26° / 27°

Thời tiết Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk theo giờ

2:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

2:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk những ngày tới

Lượng mưa Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk những ngày tới