Thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
Độ ẩm

55%

Tầm nhìn tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
Gió

2.07 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
Điểm ngưng

20°

Tia UV tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cư Jút - Đắk Nông

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cư Jút - Đắk Nông
25° / 26°

Thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông theo giờ

1:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

11:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông những ngày tới