Thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Gió

2.78 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Điểm ngưng

20°

Tia UV tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
UV

0

Nhiệt độ Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Đắk Song - Đắk Nông
23° / 24°

Thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông theo giờ

5:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

12:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 30°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 30°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
2.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông những ngày tới