Thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
UV

2.34

Nhiệt độ Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
24° / 25°

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên theo giờ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

11:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

12:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

2:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 51 %

mây rải rác

3:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 53 %

mây rải rác

4:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 57 %

mây rải rác

5:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

6:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

8:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

10:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 100 %

mây rải rác

6:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 100 %

mây rải rác

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

8:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 60 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 32°

weather

dewpoint 52 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:55 pm

wind
Gió
1.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

wind
Gió
2.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

wind
Gió
2.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/30°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

wind
Gió
2.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/31°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/31°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên những ngày tới