Thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
Độ ẩm

83%

Tầm nhìn tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
Gió

1.39 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
UV

0

Nhiệt độ Huyện Mường Chà - Điện Biên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
21° / 22°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Mường Chà - Điện Biên
25° / 25°

Thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên theo giờ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 30°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:58 pm

wind
Gió
1.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

wind
Gió
1.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

wind
Gió
1.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:55 pm

wind
Gió
1.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

wind
Gió
1.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Chà - Điện Biên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Chà - Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Chà - Điện Biên những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

337.12

NH3

0

NO

0.03

NO2

0.58

O3

92.98

PM10

25.21

PM2.5

25.12

SO2

1.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Chà