Thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
Độ ẩm

61%

Tầm nhìn tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
UV

7.11

Nhiệt độ Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
27° / 29°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Mường Nhé - Điện Biên
28° / 30°

Thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên theo giờ

1:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 61 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

wind
Gió
1.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

wind
Gió
1.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:55 pm

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

wind
Gió
1.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

330.45

NH3

0.17

NO

0.02

NO2

0.94

O3

54.36

PM10

13.61

PM2.5

13.48

SO2

0.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Nhé