Thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
Điểm ngưng

27°

Tia UV tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
30° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
29° / 36°

Thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai theo giờ

5:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 35°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1188.28

NH3

6.65

NO

13.86

NO2

31.87

O3

4.83

PM10

47.98

PM2.5

30.04

SO2

23.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Mỹ