Thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
Độ ẩm

64%

Tầm nhìn tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
Tầm nhìn

7.546 km

Gió tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
Gió

2.43 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Định Quán - Đồng Nai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Định Quán - Đồng Nai
27° / 31°

Thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai theo giờ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

687.6

NH3

4.81

NO

7.38

NO2

36.67

O3

4.25

PM10

20.21

PM2.5

15.41

SO2

38.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Quán