Thời tiết Huyện Long Thành - Đồng Nai

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Long Thành - Đồng Nai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Long Thành - Đồng Nai
28° / 33°

Thời tiết Huyện Long Thành - Đồng Nai theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Long Thành - Đồng Nai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Thành - Đồng Nai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Thành - Đồng Nai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Thành - Đồng Nai những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

988.01

NH3

3.29

NO

11.96

NO2

13.88

O3

0.02

PM10

51.98

PM2.5

46

SO2

5.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Thành