Thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
Gió

2.47 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
29° / 33°

Thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai theo giờ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

687.6

NH3

4.81

NO

7.38

NO2

36.67

O3

4.25

PM10

20.21

PM2.5

15.41

SO2

38.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thống Nhất