Thời tiết Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
Gió

1 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
Điểm ngưng

27°

Tia UV tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
29° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
27° / 30°

Thời tiết Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai theo giờ

12:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai những ngày tới