Thời tiết Cao Lãnh - Đồng Tháp

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
Gió

3.96 km/h

Điểm ngưng tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
UV

7.95

Nhiệt độ Cao Lãnh - Đồng Tháp

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
31° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
29° / 33°

Thời tiết Cao Lãnh - Đồng Tháp theo giờ

2:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

10:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh - Đồng Tháp những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

wind
Gió
5.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Lãnh - Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Lãnh - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Cao Lãnh - Đồng Tháp những ngày tới