Thời tiết Hồng Ngự - Đồng Tháp

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
Gió

1.86 km/h

Điểm ngưng tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
UV

2.58

Nhiệt độ Hồng Ngự - Đồng Tháp

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Hồng Ngự - Đồng Tháp
26° / 26°

Thời tiết Hồng Ngự - Đồng Tháp theo giờ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa vừa

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
5.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Ngự - Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới