Thời tiết Huyện Châu Thành - Đồng Tháp

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
Gió

2.35 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
UV

0

Nhiệt độ Huyện Châu Thành - Đồng Tháp

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
32° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
30° / 34°

Thời tiết Huyện Châu Thành - Đồng Tháp theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

32° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Đồng Tháp những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
6.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
5.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Đồng Tháp những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

827.79

NH3

5.13

NO

0.01

NO2

16.97

O3

26.11

PM10

30.88

PM2.5

26.89

SO2

6.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành