Thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
Độ ẩm

61%

Tầm nhìn tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
Tầm nhìn

8.404 km

Gió tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
Gió

7.97 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
Điểm ngưng

17°

Tia UV tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
UV

0

Nhiệt độ Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
27° / 29°

Thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp theo giờ

2:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

4:00 pm

27° / 28°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

5:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

wind
Gió
7.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

wind
Gió
5.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp những ngày tới