Thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
26° / 26°

Thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp theo giờ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

12:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa vừa

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1335.14

NH3

10.77

NO

4.69

NO2

29.13

O3

2.55

PM10

43.96

PM2.5

33.7

SO2

8.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hồng