Thời tiết Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
Gió

2.35 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
32° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
30° / 34°

Thời tiết Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

32° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
6.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
5.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp những ngày tới