Dự báo thời tiết Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  1.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:33
T6 02/12
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  3.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:33
T7 03/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55%
 • Lượng mưa
  2.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:33
CN 04/12
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  1.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/17:33
T2 05/12
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29%
 • Lượng mưa
  0.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười 5 ngày tới

Thời tiết Xã Thanh Mỹ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/17:33

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
5:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thanh Mỹ