Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Sa Đéc - Đồng Tháp
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Sa Đéc - Đồng Tháp
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Sa Đéc - Đồng Tháp
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Sa Đéc - Đồng Tháp
Gió

2.75 km/h

Điểm ngưng tại Sa Đéc - Đồng Tháp
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Sa Đéc - Đồng Tháp
UV

0

Nhiệt độ Sa Đéc - Đồng Tháp

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sa Đéc - Đồng Tháp
32° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sa Đéc - Đồng Tháp
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sa Đéc - Đồng Tháp
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Sa Đéc - Đồng Tháp
30° / 34°

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

32° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
6.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
5.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sa Đéc - Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sa Đéc - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Sa Đéc - Đồng Tháp những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1041.41

NH3

5.51

NO

0.08

NO2

22.96

O3

15.74

PM10

42.78

PM2.5

38.28

SO2

6.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sa Đéc