Thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai

mưa cường độ nặng

26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
Thấp/Cao

20°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Chư Pưh - Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
27° / 29°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Chư Pưh - Gia Lai
25° / 26°

Thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai theo giờ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai những ngày tới