Thời tiết Huyện Đăk Đoa - Gia Lai

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Gió

1.8 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
UV

0.23

Nhiệt độ Huyện Đăk Đoa - Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Đăk Đoa - Gia Lai
24° / 25°

Thời tiết Huyện Đăk Đoa - Gia Lai theo giờ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

8:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 30°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

4:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

6:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

7:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

9:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

10:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

11:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

1:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

2:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Đăk Đoa - Gia Lai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

wind
Gió
3.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai những ngày tới