Thời tiết Huyện Ia Grai - Gia Lai

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
Điểm ngưng

19°

Tia UV tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Ia Grai - Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
20° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ia Grai - Gia Lai
25° / 26°

Thời tiết Huyện Ia Grai - Gia Lai theo giờ

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Ia Grai - Gia Lai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
1.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Grai - Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Grai - Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia Grai - Gia Lai những ngày tới