Thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
Gió

2.58 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
UV

9.35

Nhiệt độ Huyện Ia Pa - Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
22° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ia Pa - Gia Lai
26° / 26°

Thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai theo giờ

12:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Pa - Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Pa - Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ia Pa - Gia Lai những ngày tới