Thời tiết Huyện KBang - Gia Lai

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện KBang - Gia Lai
Thấp/Cao

19°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện KBang - Gia Lai
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Huyện KBang - Gia Lai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện KBang - Gia Lai
Gió

2.02 km/h

Điểm ngưng tại Huyện KBang - Gia Lai
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện KBang - Gia Lai
UV

9.68

Nhiệt độ Huyện KBang - Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện KBang - Gia Lai
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện KBang - Gia Lai
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện KBang - Gia Lai
19° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện KBang - Gia Lai
24° / 25°

Thời tiết Huyện KBang - Gia Lai theo giờ

12:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

3:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

4:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

5:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

6:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

7:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Huyện KBang - Gia Lai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện KBang - Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện KBang - Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Huyện KBang - Gia Lai những ngày tới