Thời tiết Hà Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
temperature
Thấp/Cao

24°

/

32°

humidity
Độ ẩm

96%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

0.67 km/h

paint
Điểm ngưng

24°

uv
UV

0

Nhiệt độ Hà Giang

Ngày
temp
31° / 36°
Đêm
temp
25° / 26°
Sáng
temp
24° / 25°
Tối
temp
27° / 27°

Thời tiết Hà Giang theo giờ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 39°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Hà Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:48 pm

wind
Gió
2.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:48 pm

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:48 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:48 pm

wind
Gió
1.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:48 pm

wind
Gió
1.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:48 pm

wind
Gió
1.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Hà Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

500.68

NH3

0.74

NO

0

NO2

1.82

O3

47.92

PM10

27.97

PM2.5

26.98

SO2

0.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Giang