Thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
Thấp/Cao

21°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
Độ ẩm

56%

Tầm nhìn tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
Gió

1.6 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
UV

1.57

Nhiệt độ Huyện Đồng Văn - Hà Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
21° / 22°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Đồng Văn - Hà Giang
30° / 33°

Thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang theo giờ

4:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 56 %

mây rải rác

5:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 60 %

mây rải rác

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 66 %

mây rải rác

7:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 56 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 53 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 56 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 63 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

7:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

pressure
Áp suất

1025 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

273.71

NH3

0

NO

0.09

NO2

2.16

O3

69.38

PM10

28.1

PM2.5

26.76

SO2

2

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn