Thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
Độ ẩm

100%

Tầm nhìn tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Xín Mần - Hà Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
23° / 24°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
23° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Xín Mần - Hà Giang
24° / 25°

Thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang theo giờ

12:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

1:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

9:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

100%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

wind
Gió
1.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang những ngày tới