Thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
Thấp/Cao

22°

/

23°

Độ ẩm tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
UV

0.69

Nhiệt độ Thành Phố Hà Giang - Hà Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
23° / 24°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Hà Giang - Hà Giang
23° / 24°

Thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang theo giờ

2:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

wind
Gió
1.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/31°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang những ngày tới