Thời tiết Hà Nam

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 34°
temperature
Thấp/Cao

26°

/

37°

humidity
Độ ẩm

78%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

4.09 km/h

paint
Điểm ngưng

25°

uv
UV

0

Nhiệt độ Hà Nam

Ngày
temp
35° / 41°
Đêm
temp
29° / 34°
Sáng
temp
26° / 26°
Tối
temp
33° / 38°

Thời tiết Hà Nam theo giờ

9:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mây thưa

10:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mây thưa

11:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mây thưa

12:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mây thưa

1:00 am

28° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mây rải rác

2:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

3:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

10:00 am

35° / 40°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

11:00 am

37° / 42°

weather

dewpoint 44 %

mây cụm

12:00 pm

38° / 42°

weather

dewpoint 38 %

mây cụm

1:00 pm

39° / 43°

weather

dewpoint 36 %

mây cụm

2:00 pm

39° / 44°

weather

dewpoint 35 %

mây thưa

3:00 pm

39° / 43°

weather

dewpoint 35 %

mây thưa

4:00 pm

38° / 43°

weather

dewpoint 38 %

mây thưa

5:00 pm

36° / 41°

weather

dewpoint 47 %

mây rải rác

6:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

7:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

8:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

9:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

11:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

12:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

2:00 am

28° / 35°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

28° / 34°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 34°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 34°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 37°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

8:00 am

32° / 39°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

9:00 am

34° / 41°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

10:00 am

36° / 43°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

11:00 am

38° / 45°

weather

dewpoint 45 %

mây cụm

12:00 pm

39° / 45°

weather

dewpoint 40 %

mây cụm

1:00 pm

39° / 45°

weather

dewpoint 37 %

mây cụm

2:00 pm

40° / 45°

weather

dewpoint 35 %

mây đen u ám

3:00 pm

40° / 46°

weather

dewpoint 35 %

mây cụm

4:00 pm

38° / 44°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

5:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

6:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

7:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

8:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Hà Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

wind
Gió
6.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/36°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

wind
Gió
5.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:40 pm

wind
Gió
5.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:40 pm

wind
Gió
4.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:40 pm

wind
Gió
4.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:40 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Hà Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

560.76

NH3

7.79

NO

0

NO2

10.37

O3

31.83

PM10

22.24

PM2.5

15.09

SO2

7.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nam