Thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
Gió

2.46 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
UV

0

Nhiệt độ Huyện Bình Lục - Hà Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bình Lục - Hà Nam
27° / 29°

Thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam theo giờ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

wind
Gió
5.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

pressure
Áp suất

1023 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

wind
Gió
6.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

wind
Gió
4.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam những ngày tới