Thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
Tầm nhìn

6.384 km

Gió tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
Gió

3.13 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
UV

0.59

Nhiệt độ Huyện Lý Nhân - Hà Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam
26° / 26°

Thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam theo giờ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa rất nặng

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

614.17

NH3

3.9

NO

0.22

NO2

27.42

O3

38.98

PM10

37.99

PM2.5

34.26

SO2

25.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Nhân