Thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Gió

2.41 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
25° / 26°

Thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam theo giờ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam những ngày tới