Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Phủ Lý - Hà Nam
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Phủ Lý - Hà Nam
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Phủ Lý - Hà Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Phủ Lý - Hà Nam
Gió

1.39 km/h

Điểm ngưng tại Phủ Lý - Hà Nam
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Phủ Lý - Hà Nam
UV

0

Nhiệt độ Phủ Lý - Hà Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phủ Lý - Hà Nam
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phủ Lý - Hà Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phủ Lý - Hà Nam
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phủ Lý - Hà Nam
28° / 31°

Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam theo giờ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

1:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

wind
Gió
4.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

wind
Gió
6.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Phủ Lý - Hà Nam những ngày tới