Thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
Tầm nhìn

5.828 km

Gió tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
Gió

3.25 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
UV

1.02

Nhiệt độ Thị xã Duy Tiên - Hà Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam
26° / 26°

Thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam theo giờ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa rất nặng

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

574.11

NH3

3.67

NO

0.16

NO2

22.62

O3

44.35

PM10

33.65

PM2.5

30.21

SO2

22.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Duy Tiên