Thời tiết Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
Tầm nhìn

6 km

Gió tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
Gió

0 km/h

Điểm ngưng tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
UV

0

Nhiệt độ Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh
30° / 34°

Thời tiết Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

1:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

2:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 54 %

mây thưa

3:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 54 %

mây thưa

4:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 56 %

mây thưa

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mây thưa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 75 %

mây thưa

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 79 %

mây thưa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

wind
Gió
5.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

wind
Gió
5.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh những ngày tới

Lượng mưa Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh những ngày tới