Thời tiết Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
Độ ẩm

70%

Tầm nhìn tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
UV

0

Nhiệt độ Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh
26° / 26°

Thời tiết Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh theo giờ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh những ngày tới

Lượng mưa Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

754.36

NH3

5.51

NO

1.79

NO2

30.16

O3

30.76

PM10

32.48

PM2.5

27.79

SO2

23.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Việt Hùng