Thời tiết Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
Độ ẩm

83%

Tầm nhìn tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
UV

0

Nhiệt độ Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm
27° / 29°

Thời tiết Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm theo giờ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 61 %

mưa vừa

12:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

9:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

wind
Gió
6.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

pressure
Áp suất

1024 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

wind
Gió
5.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

wind
Gió
4.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm những ngày tới

Lượng mưa Xã Đặng Xá - Huyện Gia Lâm những ngày tới